utorok 21. augusta 2012

Drogy odbúrávajú rasizmus

Užívaj omamné látky a nebudeš rasista

Ďalšia z dlhých radov dôkazov, ktoré potvrdzujú,že xenofobia a "rasové predsudky" vychádzajú z prirodzených biochemicky riadených citov, ktoré sú súčasťou pudu sebazáchovy .

Psychológovia z Oxfordu v Británii dali 18 dobrovoľníkom prášky obsahujúce drogu propranolol a 18 ďalším dali neškodné placebo. Všetci vybraní dobrovoľníci boli podla pohovorov pred začiatkom testu, na rovnakej úrovni v postoji k cudzím rasám a menšinám.

Propranolol patrí medzi beta-blokátory -látky , ktoré potlačujú pocity vzrušenia, ukludňujú organizmus a tlmia telesné funkcie. Táto látka je obsiahnutá v tlmiacich liekoch napríklad na zníženie krvného tlaku.

Dobrovoľníci boli po použití piluliek podrobení psychologickému testu, zameranému na podvedomé postoje v rasových otázkach. Výsledky testu ukázali ,že jedinci pod účinkom drogy boli výrazne menej rasistický,ako jedinci s čistou mysľou ,bez účinku drogy.

Propranolol , okrem svojich ďalších účinkov, tiež blokuje automatické procesy v tej časti mozgu, ktoré zaisťujú niektoré emocionálne reakcie ( najviac pocit strachu ) a v dôležitej situácii aktivuje oddiel nervového systému (tzv. sympatikus) , ktorý vie naštartovať svaly a pripraviť celý organizmus k akcii a obrane v prípade ohrozenia .Droga otupí niektoré základné sebazáchovné pudy a ich aktiváciu.

Zo štúdie vyplýva ,že aj ľudia , ktorí v otvorenom rozhovore odmietajú rasizmus a hlásia sa k tolerancii, tak v psychologickom testu zameranom na ľudské podvedomie sa u nich často objavujú rasové predsudky a xenofóbia.
To potvrdzuje známy fakt,že xenofóbne city sú vrodené a zakódovaný v našej genovej výbave.Antirasistická a multikultúrna propaganda môže ľudom vymyť mozgy a donútiť ich ,aby navonok odmietaly rasizmus a xenofóbiu, ale u zdravých ľudí tieto obranné mechanizmy naďalej zostanú pod povrchom a ich odmietanie môže danému človeku privodiť psychické problémy tým, ako sa myseš dostáva do permanentného konfliktu s prirodzenosťou.

Zdravý človek so zdravým rozumom je prirodzene xenofóbný a do určitej miery aj (neextrémne) rasistický. Len pod účinkami drog, genetických odchýlok , deviáciou, poruchami osobnosti , alebo pod účinkom infekcie (napr.Toxoplasma) sa z neho stává anti-rasistický tolerantný xenofil.

Dodatok: Antirasistický novinári často publikovali správu pod vymysleným a zavádzajúcim nadpisom typu: "Rasizmus je choroba.Vieme ho liečiť,tvrdia vedci". Takéto vyjadrenia nepochádzajú od autorov štúdie.
V ich štúdii nieje ani zmienka o tom,že by rasizmus bola nemoc.


                                                                                           
                                                                                  preklad: NS STRAIGHT EDGE SLOVAKIA


Zdroje:
http://white-media.info

http://psychcentral.com/news/2012/03/13/heart-drug-makes-patients-less-racist-on-a-subconcious-level/35891.html
http://oxfordstudent.com/2012/03/14/heart-disease-pill-could-reduce-racial-bias/
http://www.neuroethics.ox.ac.uk/latest_news/propranolol_racism
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/9140869/Dantes-Divine-Comedy-offensive-and-should-be-banned.html
http://www.guardian.co.uk/books/2012/mar/14/the-divine-comedy-offensive-discriminatoryŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára